KEHITYSTRAUMA JA SEN MERKITYS ELÄMÄLLE

Trauma muuttaa ja muokkaa koko elämäsi. Usein ihmisen minuus ja käsitys elämästä on rakentunut vääristyneen traumajärjestelmän päälle. Fyysiset oireet pahentavat tilaa ja elämä voi tuntua ajoittain erittäin vaikealta. Negatiiviset käytösmallit ja negatiiviset tilanteet elämässä toistavat itseään niin kauan kunnes havahdut.

Trauma vaikuttaa kehoon, terveyteen, lähisuhteisiin, lapsen ja vanhemman suhteeseen, työhön, talouteen ja elämänlaatuun.

Oletko koskaan kuullut traumasta, kehitystraumasta ja hermostollisesta ylilatauksesta ja niiden vaikutuksista ei vain kehoosi vaan myös koko elämääsi?

Kummallista en, mutta en ollut minäkään. Minulle on uudessa elämäntilateessa ja uusien opintojen parissa avautunut täysin uusi maailma, joka selittää ensimmäistä kertaa oireeni ja elämääni kokonaisuutena.

Olen saanut jo vuosia työskennellä valmennettavieni naisten kanssa. Minulle on tullut järkytyksenä se, kuinka huonosti naiset oikeasti voivat.

Olin nimittäin kuvittellut, että minä olen planeetan ainoa nainen, joka on kohdellut kehoaan niin huonosti.

Ainoa nainen, joka kaikesta opiskelusta, tietoisuudesta ja toiminnasta huolimatta palaa toistamaan samoja haitallisia kaavojaan, ja myös voimaan hyvien jaksojen jälkeen uudelleen huonosti.

Äärivalinnat ruuan suhteen, mieli joka haluaa ja etsii muutosta, kehollinen lamaantuminen ja vastustaminen, positiivisten muutosten tekemisen mahdottomuus, ylitreenaamista, liikkumattomuutta, ainainen epätyytyväisyys omaan kehoon sekä painoon, ainainen stressi, uupumus ja mielialamuutokset, ylivireys ja arvottomuuden tunne, joka tuottaa erilaisia kelpaamis-ja suorittamismalleja, jatkuva väsymys ja jatkuvasti alhaalla olevat varastorauta-arvot, kilpirauhasen ongelmiin liittyviä oireita, psm, vaikeat vaihdevuosioireet ja lyhenevä kierto, kivut eri eripuolilla kehoa, niska, hartia selkä, lantio, alaselkä jännitityksiä ja kiputiloja, vaikeuksia pudottaa painoa ääridieeteistä huolimatta.

Pienet, terveellisetkin lisäykset ruokavalioon lisäävät painoa epänormaalisti, päänsärkyjä, ahdistavia ajatuksia, huolestuneisuutta, masentuneisuutta, raivoa, huonoa unta, unettomuutta, nukahtamisen vaikeutta.

Siinä osa oireista, joista miltei jokainen nainen kärsii. ”Ne on ne hormoonit”. Niin ovat.

Hormonien ei kuitenkaan ole tarkoitus saada voimaan naisia huonosti, vain päinvastoin. Hormonit ovat luonnollinen osa naisen hyvinvointia.

Olemme valitettavasti pisteessä, jossa hyvin moni ihminen etsii vastauksia ja ratkaisua jatkuvilta tuntuviin kehollisiin ja psyykkisiiin oireisiin. Hyvää tässä on erilaisten vaihtoehtojen ja mm ruokavalioiden ja henkisten koulujen laajuus. Huonoa tässä on se, että haemme ”yhtä totuutta” ja oikeaa metodia oireiden helpottamiseksi.

Päädymme näin kiertämään jatkuvaa kehää omien oireidemme ympärillä. Keinot muuttuvat vuosien aikana, mutta ongelmat ovat, pysyvät ja palaavat. Itsesyytökset ja ihmettely jäävät. Trauma etsii ja toistaa tilanteita, joissa se voi tulla havaituksi ja parannetuksi.

Minä sain kohdata oman traumajärjestelmäni ilman suojauksia ja selviytymismekanismeja. Se ei ollut kovin miellyttävää, mutta isoin herätys, jonka olen saanut kokea.  Tämä kaikki näyttäytyi minulle tyttäreni kautta.

Hakiessani tyttäreilleni apua minulle avautui täysin uusi maailma, trauma ihmisen kehossa. Miten sillä on valta ja voima muuttaa koko elämä helvetiksi ja hallita täysin myös fyysisen kehon reaktiota.

Ymmärsin, kuinka toksinen stressikierre, kokemusten jäljet hermostossa ja kaikki niiden toksiset vaikutukset olivat pitäneen kehoani otteessaan lapsuudesta lähtien. En tietenkään ollut nähnyt sitä, koska kaikki oli minulle normaalia minua.

Ylilatausta kehossa?

Traumaattinen kokemus on fysiologinen jälki ihmisen hermostossa. Ihminen on sille herkimmillään varhaislapsuudessa ja lapsuudessa.

Trauma on kokemus, joka on yksilön käsittelykyvylle liikaa ja joka synnyttää vahvan fysiologisen ylilataustilan, joka jää purkamattomana kehon sisäiseksi tilaksi.

Kyseessä voi olla paremmin tunnistettava shokkitrauma, tai kuten useimmilla, kehityksellinen traumatiosoituminen, joka syntyy lapsuudessa.

Kyseessä voi olla aikuisen näkökulmasta varsin pieni ja useimmiten tahaton tapahtuma, jossa lapsi tulee satutetuksi tai saa liian vähän hoivaa ja huolenpitoa.

Monet meistä ovat kokeneet kehitystraumaa synnyttäviä kokemuksia lapsuudessa, toistuvasti. Kukaan ei pysty määrittelemään, millainen tapahtuma on kullekin yksilölle hermostollisia jälkiä jättävää.

Monet meistä ovat kokeneet isoja kehitystraumaa synnyttäviä kokemuksia lapsuudessa, toistuvasti. Esimerkiksi jokainen alkoholistin lapsi on lähtökohtaisesti kokenut paljon asioita, jotka ovat liikaa lapsen käsittelykyvylle.

Se miten varsinkin lapsi kokee asiat on jokaiselle yksilöllistä.Toiselle pieni tapahtuma voi olla toiselle liiallista.

“Omassa lapsuudessani koin pelkoa ja huolta isäni toimintatavoista alkoholin kanssa.

Tuurijuoppous jätti minut yksin turvattomuuden, yleisen epäluottamuksen ja arvottomuuden tunteen kanssa. Näiden kokemusten lisäksi minulle kehitystraumaa aiheuttavia kokemuksia on ollut esimerkiksi isoveljen selkäsaunan näkeminen. Se oli ensimmäinen selvä kokemus, jossa irtauduin itsestäni liian vaikeiden tunteiden vuoksi. Koin liian suurta hätää.”

Seitsemänkymmentä-ja kahdeksankymmentä lukujen lapsien kasvatukseen valitettavasti vielä saattoi kuulua kuritusväkivalta ja suoranainen tunnevälinpitämättömyys aikuisten puolelta.

Lapsuuden kokemukset jättävät niitä siksi, että pieni lapsi ei omaa tarpeeksi kehittyneitä aivoja, kehoa tai tiedostavaa hoitajaa, joka osaisi auttaa aiheiden käsittelyssä myös kehotasolla.

Trauma aiheuttaa elämään jatkuvan negatiivisten ja itseään toistavien tapahtumien sarjoja.

Koen että tämä tieto on tärkeintä mitä ihminen voi itsestään tietää. Se poistaa häpeää, ja piilottelua omista ”omituisista” tuntemuksista ja käytösmalleista.

Se tuo ihmisyyden kokemuksen lähelle. Se tuo ymmärrystä omaa kehoa kohtaan. Se tuo ymmärrystä ja armoa itseen ja yhtälailla muihin ihmisiin. Tieto myös auttaa ihmistä hakemaan itselleen apua vaikeiden aiheiden käsittelyyn.

Me olemme tässä samassa veneessä kaikki. Kaikki me olemme kokeneet jonkinlaista uhkaa lapsuudessa. Jos se ei ole tullut vanhemmiltamme, se on voinut tulla koulumaailmassa tai kaveripiirissä. Lapsen kohdalla purkamattomat reaktiot muuttavat hermostoa pysyvästi.

Kehitystrauma muuttaa tapaamme aistia maailmaa. Menetämme kontrollin ja yhteyden omaan kehoomme ja reaktioihimme.

Trauma vaikuttaa pysyvästi esimerkiksi stressihormoni kortisolin ja adrenaliinin tuotantoon, joka vaikuttaa esimerkiksi alentavasti serotoniinituotantoon ja immunitteettiin. Trauma aiheuttaa jatkuvan hätätilan ja muuttaa meitä palvelevan, lyhytaikaisen stressin jatkuvasti päällä olevaksi toksiseksi stressiksi.

Voin ilokseni ja ylpeydeksi tarjota teille valmennuksen, joka tulee muuttamaan sinun elämäsi. Myös hermostolliset jäljet eli kehitystrauma voidaan muuttaa sinun ystäväksesi❤️.

❤️SYÖ KIERTOSI MUKAAN: https://freetox.fi/tuote/eat-your-balance-syo-kiertosi-mukaan/ 

Tästä lisää seuraavassa kirjoituksessa; HERMOSTON YLILATAUKSEN VAIKUTUKSET KEHOSSA

 

Alla video, joka selittää kehitystraumaa ja sen oireita loistavasti.