Suihkeilla puutokset korjaantuvat nopeasti

Kysyimme suomalaisten vitamiininsaannista ja pitoisuuksien mittaamisesta lääkäri Taija Sompilta ja liikuntafysiologi Jani Sompilta.

Kysyimme vitamiinien virallisten saantisuositusten riittävyydestä yleis- ja verisuonikirurgi Taija Sompilta.”Olen aina ihmetellyt sitä, miten yksi ja sama saantisuositus voisi riittää kaikille, koska ravintoaineiden imeytymiseen vaikuttavat niin monet eri tekijät. Erilaiset tulehdukselliset suolistosairaudet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana ja myös runsaasti käytetyt närästyslääkkeet estävät lähes kaikkien ravintoaineiden imeytymistä ruuansulatuskanavassa.”

Mittaamisen tärkeys

Taija Somppi toteaakin, että saantisuositusten sijaan katse pitäisi kääntää todellisiin mittaustuloksiin eli imeytymiseen. Markkinoilla kun on paljon erilaisia vitamiini- ja hivenainevalmisteita, joissa voi olla jopa samassa tabletissa selkeästi toistensa imeytymistä häiritseviä hivenaineita. Imeytyminen on kuitenkin se oleellisin asia, mistä ravintolisien käyttäjän tulisi olla kiinnostunut. ”Vuosi vuodelta ihmiset ovat tiedostaneet asian paremmin ja mittauttavat vitamiini- ja hivenainetasojaan, jolloin selviää nopeasti mahdollisesti käytössä jo olleiden ravintolisien imeytyminen ja teho.”

A-, B12- ja D-vitamiinipuute

Puhuttaessa suomalaisten keskimääräisistävitamiini- ja hivenainetasoista, Taija Somppi toteaa Amplia Klinikalla mitattujen tulosten olevan hyvin linjassa monien Suomessa julkaistujen tutkimusten kanssa. Mittausten perusteella etenkin A- ja D-vitamiinien pitoisuudet ovat alhaalla, kuten myös B12-vitamiinin ja seleenin arvot. ”Monet potilaistani ovat käyttäneet D- tai B12-vitamiinitabletteja säännöllisesti pitkäänkin, mutta kun on mitattu verestä arvot, niin tulokset ovat olleet monella alhaiset. Purkin etiketin mukaan vahva valmiste ei olekaan imeytynyt oletetulla tavalla, mikä on yllättänyt myös potilaat.”

”Tästä syystä innostuimmekin kokeilemaan Nordic Health™ -vitamiinisuihkeita jo vuosia sitten tilalle, heti niiden markkinoille tulon jälkeen. Suihkeet ovat lunastaneet lupauksensa nopeasta imeytymisestä, minkä huomaavat myös potilaat nopeasti niiden käytön aloitettuaan.”

Lääkäri Somppi kertoo myös useammasta tapauksesta, jossa potilas on vaihtanut suihkeen takaisin tabletti- tai kapselivalmisteeseen kesken hoitojakson, mikä näkyy nopeasti seurantamittausten tuloksissa.

”Mittausten perusteella nämä suihkeet imeytyvät tehokkaasti suun limakalvolta ja myös niillä ihmisillä, joilla suolisto ei ole kunnossa. Ne sopivat nielemisvaikeuksista kärsivillekin. Monella potilaistamme on todettu alhaiset B12-vitamiinitasot ja he käyttävät Nordic Health™ B12 Boost -suusuihketta ja ovat saaneet sillä korjattua B12-tasonsa verestä nopeasti ja tehokkaasti. Positiivista on, että veressä B12-pitoisuus pysyy suihkeella tasaisena.”

”Myös hoitomyöntyvyys näihin suihkeisiin on hyvä, sillä kun vitamiini- ja hivenainepuutoksia hoidetaan, osa valmisteista on joka tapauksessa perinteisiä nieltäviä tabletteja tai kapseleita ja niitä on helposti paljon.”

”Saantisuositusten sijaan katse pitäisi kääntää todellisiin mittaustuloksiin eli imeytymiseen.”

D-vitamiinin riittävä saanti 

Keskustelu palaa takaisin D-vitamiininmittaamiseen verestä ja käytössä oleviin viitearvoihin. Suomessa normaalin pitoisuuden alarajana käytetään arvoa 50 nmol/l (nanomoolia litrassa), mikä kansainvälisten suositusten mukaan on kuitenkin vielä selkeä puutostila, normaalin alarajan ollessa 75 nmol/l.

”Lukuisten maailmalla ja Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella D-vitamiinin pitoisuuden pitäisi kuitenkin olla veressä luokkaa 120–130, jotta kaikki havaitut terveysvaikutukset saataisiin täysimääräisesti hyödynnettyä. Päiväntasaajan seudulla asuvilla luonnonkansoilla elimistö on säätänyt pitoisuuden kiinteästi tasoon 150 nmol/l , joka toimii hyvänä viitearvona meille pohjoisen ihmisille ja on hyvin linjassa julkaistujen tutkimusten kanssa.”

Millä D-vitamiinin annoksella reilusti yli sadan lukemiin voi päästä?

”Kaikki riippuu taas siitä imeytymisestä ja valmistemuodosta. Nämä ovat hyvin yksilöllisiä asioita ja siksi se pitoisuuden mittaaminen verestä on ainoa oikea tapa riittävän annoksen säätämiseksi. Näkisin, että D-vitamiinimittaus on tulevaisuudessa vähän kuin hemoglobiinin mittaus ja se tehtäisiin säännöllisesti jo koululaisillekin.”

Liian vähän magnesiumia 

Liikuntafysiologi Jani Somppi hoitaa työkseen useita kilpaurheilijoita ja aktiiviliikkujia sekä tietysti ihan tavallisia sohvaperunoitakin. Puhe kääntyy lihaksille ja hermoille tärkeään magnesiumiin ja sen riittämättömään saantiin.

”Ruokavaliomme on yksipuolistunut valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana ja magnesiumia ei enää saada riittävästi ruokavaliosta. Monella on magnesiumin puutos ja kliinisesti suurin osa asiakkaista on hyötynyt magnesiumin käytöstä”, toteaa Jani Somppi.

Kehon magnesiumpuutosta ei ole yhtä helppo todentaa kuin esimerkiksi vitamiinipuutoksia. Elimistö pitää veren magnesiumpitoisuuden hyvin tasaisena mahdollisimman pitkään kudosten ja luuston kustannuksella, joten lievän puutoksen havaitsemiseen veren pitoisuusmääritys ei sovi. Riittämätön saanti aiheuttaa mitä erilaisimpia lihas-, hermo- ja jännitystiloja, joihin monesti liittyy kipua. Myös levottomat jalat –oireyhtymä vaivaa monia ja siihenkin magnesiumin on havaittu auttavan.

”Urheilijoita hoitaessa erilaiset lihasvaivat ja –krampit ovat arkipäivää. Nordic Health™ -magnesiumihosuihkeilla näistä vaivoista pääsee nopeasti eroon ja säännöllisesti käytettyinä kramppeja ei edes tule. Osa on ensin epäillyt magnesiumin imeytymistä ihon läpi, mutta ensimmäisen krampin laukaiseminen suihkeella minuutissa-kahdessa, on vakuuttanut epäilijän parhaiten. Magnesiumsuihkeesta on apua palautumiseen sekä lihaskireyden vähentämiseen.” 

Amplia Klinikka palvelee

Hyvinvointi- ja lääkärikeskus sekä fysikaalinen hoitolaitos. Lisäksi laaja-alaiset laboratoriopalvelut.

Klinikalla on mahdollista muun muassa:

→ mittauttaa aminohappo-, rasvahappo-, vitamiini- ja hivenainepitoisuudet

→ laajat ruoka-aineallergia-analyysit

→ hormonianalyysit

→ suolistometabolian tutkimukset

Lue lisää: www.amplia.fi

Lääkärikeskus ja fysikaalinen hoitolaitos,

puh. 010 5811 999.

Hyvinvointikeskus, puh. 050 5551 747.

Hämeenkatu 18 A 10, Tampere